Priser

Vi følger makspris og oppholdsbetalingen er for tiden på kr 2990,-  pr. måned
Vi tilbyr søskenmoderasjon og inntektsgraderte satser.

Prisen inkluderer frukt og melk hver dag