Søke plass

Dersom dere ønsker å søke plass her i Munik må dere søke via barnehageportalen til Oslo kommune.

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars hvert år, men vi foretar opptak gjennom hele året når vi har ledige plasser.

Barn bosatt i Jordal Borettslag og søsken har fortrinnsrett på plasser hos oss, men vi har mange barn som bor rundt omkring  i bydelen også. Vi prioriterer de som har oss øverst på søkelista.

Ta gjerne en telefon til oss om dere lurer på noe, eller stikk innom og ta en prat 🙂